Tancar

Tornar a la secció Blog

Amb una trajectòria de més de 60 anys, quina és la fórmula per continuar sent els referents en el sector?

Existeixen, almenys, quatre qualitats que han de ser desenvolupades per assolir els objectius: humiltat, estar obert a allò nou per millorar constantment, per aprendre i per reconèixer l’error; treball en equip, per construir i créixer; ambició, per descobrir el que està per venir, per ser el primer o per intentar-ho,  per créixer i fer créixer; i valentia, per cultivar l’esperit innocent i aventurer de la infància per explorar noves idees, per prendre riscos, permetre l’equivocació, i emprendre noves línies de treball creatiu que responguin als interessos del moment. A més, també afegiria la innovació constant de productes, sistemes i processos i la captació de talent.

Què els ha animat a participar en Construmat?

El món de la construcció està en una situació de canvi i la fira Construmat pot ser un bon lloc on poder interactuar amb els diferents actors del mercat donant solucions i formació als canvis que demanda el sector i la societat. Som una empresa líder en desenvolupament i tenim moltíssims productes i solucions innovadores per a les quals Construmat és l’aparador idoni.

Quins objectius tenen per a aquesta edició? Quines novetats presentaran?

L’objectiu és poder assolir el major nombre de professionals de la construcció, arquitectes, enginyers, fabricants, empreses instal·ladores etc…. per tal d’explicar-los com Fischer els pot ajudar en un món on l’eficiència energètica, la robotització i la tecnologia, l’estandardització de processos en la construcció industrialitzada i la seguretat són claus. En aquesta edició presentarem un sistema de perforació i instal·lació d’ancoratges autònom, el Baubot, que permet fer la instal·lació dels ancoratges a l’obra directament des d’un plànol BIM. També presentem una nova solució d’IoT per poder fer el monitoratge, control i seguiment d’ancoratges en el temps, la qual cosa permet fer tasques de manteniment d’una manera totalment digital.

En quina situació es troba actualment la indústria?

Tal com apuntava en l’anterior pregunta, amb els meus més de 25 anys d’experiència, el sector de la construcció està vivint uns canvis i reptes mai vistos anteriorment. D’una banda, la importància de l’eficiència energètica, tant la generació com l’estalvi energètic, ja sigui en obra nova com en rehabilitació. D’ altra banda, atès l’augment de costos, la industrialització de la construcció permet incrementar la qualitat, la rapidesa i l’estalvi de mà d’obra. Finalment, la tecnologia, lligada a la robotització, ha de permetre l’eficiència i eficàcia en una construcció que, fins al present, ha estat molt tradicional.

I, ja per últim, com albiren el futur?

El futur és cada vegada més industrialitzat, més automatitzat, més connectat, més digital. L’IoT serà present cada dia més en tots els sectors. La construcció ha de seguir el camí obert en la indústria on les solucions han d’estar cada vegada més optimitzades, la seguretat i la qualitat cada vegada més presents, i els processos més definits.

Barcelona, 28 de febrer de 2023