Tancar

Tornar a la secció Blog

Amb una trajectòria de més de 40 anys, quina és la fórmula per continuar sent els referents en el sector?

Efectivament, són molts anys els que l’empresa va atresorant; encara recordem la nostra primera participació al Construmat de 1990, que per cert comptava amb la millor secció firal dedicada al moble de cuina. Després l’any 2009 vam rebre el premi a la innovació tecnològica, pel nostre producte “Eco by Cosentino”, sens dubte, pioner absolut en la seva categoria amb un 75% de component reciclat. Pensem que el fet de continuar sent els líders del nostre sector obeeix a la combinació d’una aposta permanent per la recerca com a avantsala de la innovació i desenvolupament de nous productes i processos, així com la millora contínua. A això s’hi afegeix el fet de comptar amb una xarxa de distribució comercial molt capil·lar, que abasta els cinc continents i que ens fa estar molt a prop del món de l’arquitectura i el disseny, i amb un propòsit de companyia molt definit: inspirar les persones a través d’espais innovadors i sostenibles.

Què els ha animat a participar en Construmat?

Doncs el convenciment que necessitem comptar amb un saló nacional que sigui molt potent a fer coincidir l’oferta de les principals firmes del sector industrial i els prescriptors del món de l’arquitectura, l’edificació i el disseny d’espais.

Quins objectius tenen per a aquesta edició? Quines novetats presentaran?

D’una banda compartir els destacats avenços en matèria d’economia circular que és, sens dubte, una de les palanques essencials de la nostra política de sostenibilitat. Destacar que Silestone® és l’única superfície mineral amb nivells de sílice inferiors al 50%, integrant a més components provinents del reciclat de materials, i tot això gràcies a una tecnologia pròpia i patentada per Cosentino anomenada Hybriq®.  A més, estem mostrant la sèrie de colors Petra Kode del nostre producte Dekton®, composta per set colors d’inspiració pètria que estan tenint una gran acollida entre la comunitat del disseny.

En quina situació es troba actualment la indústria?

Hauríem de parlar de diferents subsectors de la indústria; d’una banda, hi ha la referida a la indústria de la fabricació de pedres d’enginyeria o superfícies minerals, que està afrontant un gran canvi per la necessitat de redefinir els seus productes en base a un menor contingut de sílice com a primer pas per facilitar entorns laborals més segurs. Cosentino amb Silestone ja es troba al cap d’aquest canvi ja que des de l’any 2022 tota la seva producció de Silestone compta amb menys del 50% de sílice, arribant fins i tot a nivells de menys del 10% en alguns colors. D’altra banda, hi ha la indústria del sector ceràmic, en la qual en certa manera s’enquadra el nostre producte Dekton. Aquest sector, del qual Castelló compta amb uns dels clústers més importants d’Europa i del món, està afrontant una situació molt complicada pels elevats costos de l’energia, tant l’electricitat com el gas, aquesta última molt essencial per al funcionament dels forns. Estem demandant mesures de suport del Govern d’Espanya per al manteniment de la competitivitat del nostre sector, ja que veiem que en països com Itàlia, la seva indústria ceràmica ha estat molt ben assistida per part del govern Italià. I finament citaria un altre subsector industrial, el de la pedra natural, on també ens movem sent, de fet, l’origen de l’empresa Cosentino. En aquesta àrea, igualment els costos energètics s’han disparat per l’ús intensiu de maquinària pesant en pedreres extractives – que funcionen amb dièsel – i el cost elèctric per a fàbriques, està llastrant la competitivitat de moltes empreses que, a més, són gairebé al 99% pimes.

I, ja per últim, com albiren el futur?

Volem ser optimistes perquè l’empresa Cosentino ha tingut un important creixement en vendes i beneficis durant el 2022. Seguim creixent en obertures d’establiments comercials del tipus Cosentino City – amb obertures recents a Màlaga, Tokyo o Washington DC -. Però també hem crescut amb capacitat productiva ja que acabem de posar en marxa la tercera línia de producció de Dekton, cosa que ens dona una capacitat productiva molt elevada per abordar els nostres segments de mercat com són les façanes, el mobiliari, el paviment de grans formats, etc. I amb Silestone HybriQ® s’obre un nou escenari d’oportunitat per dotar el mercat d’un producte que sap reinventar-se amb nous dissenys, noves estètiques, més sostenible i més segur.

Cantòria/Almeria, 27 de febrer 2023.