Tancar

Tornar a la secció Blog

Sempre s’ha considerat que el sector de la construcció és resistents al canvi per un enfocament tradicional, tot i que està experimentant una revolució impulsada per l’entrada audaç i disruptiva de les start-ups, el paper de les quals guanya protagonisme en la transformació d’aquesta indústria.

Són empreses que destaquen per la seva aportació a la innovació, l’eficiència i la tecnologia disruptiva, contribuint a redefinir la forma en què es planifiquen, dissenyen i executen projectes marcats cada vegada més per la sostenibilitat.

En aquest article, exposem el paper creixent que les start-ups juguen en la construcció i com estan donant forma al futur d’aquest sector.

Sostenibilitat i eficiència energètica edificatòria

El gran repte de l’edificació és la sostenibilitat i l’èmfasi en aquests aspectes ha estat impulsat en gran manera per start-ups que busquen abordar els reptes ambientals actuals. Des del desenvolupament de materials de construcció sostenibles fins a la implementació de tecnologies que redueixen el consum d’energia, aquestes empreses estan liderant el camí cap a un sector de la construcció més eficient. Un exemple el veurem a CONSTRUMAT de la mà de HOLEDECK, que ha desenvolupat una estructura de formigó sostenible que redueix en més d’un 50% les emissions de carboni de l’estructura d’un edifici, al mateix temps que estalvia costos.

Start-ups especialitzades en eficiència energètica estan desenvolupant solucions intel·ligents per a la gestió energètica dels edificis, utilitzant sensors i sistemes d’automatització per optimitzar el consum d’energia. A més, la introducció de materials de construcció innovadors, com ara formigó reciclat o fusta contraxapat, està reduint la petjada ambiental dels projectes.

Avenços i innovació tecnològica

Les start-ups estan incloent avenços tecnològics que estan transformant radicalment la forma en què es planifiquen, dissenyen i executen projectes constructius. Es desenvolupen i apliquen solucions basades en la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, la realitat augmentada i la realitat virtual que estan millorant la precisió en la planificació i disseny de projectes, permetent als professionals visualitzar i simular edificis abans que es construeixin.

A més, l’adopció de programari de gestió de projectes basat en el núvol ha optimitzat la col·laboració entre equips, millorant l’eficiència i reduint els costos. Les start-ups en aquest àmbit estan desenvolupant solucions específiques que aborden els reptes únics de la indústria de la construcció, des de la gestió de la cadena de subministrament fins a la programació de projectes.

Pots veure exemples d’aquest estil a l’àrea PropCon Hub de CONSTRUMAR de start-ups com INDAWS, OK CLINKER o FRONTLINE.

Construcció industrialitzada i modular

La fabricació de components en entorns controlats i la introducció de mètodes moderns constructius amb tècniques de construcció modular i prefabricació són una tendència en la construcció del present i el futur. Les start-ups estan liderant l’adopció d’aquests mètodes que permeten, no només millorar la qualitat del producte final o la certesa, sinó que també accelera significativament els terminis de lliurament. Empreses emergents estan dissenyant sistemes constructius “offsite” que es muntin en el lloc de construcció, reduint els residus i els costos associats amb la construcció tradicional.

La construcció industrialitzada també obre la porta a la personalització i flexibilitat en el disseny, permetent als clients adaptar fàcilment els seus espais segons les seves necessitats específiques. Aquesta capacitat d’adaptació és particularment valuosa en un món on la versatilitat i l’eficiència són essencials.

Finançament i models de negoci innovadors

Un desafiament històric per a moltes empreses del sector és l’accés al finançament, especialment en les seves etapes inicials. Les start-ups estan abordant aquest problema en introduir models de negoci disruptius i noves formes de finançament.

Plataformes de crowdfunding específiques per a projectes de construcció, inversions d’impacte i acceleradores especialitzades en construcció estan brindant oportunitats de finançament a empreses innovadores. Així, per exemple, hi ha casos d’empreses innovadores que aconsegueixen millorar el flux de caixa dels projectes de construcció, reduint els seus processos de control de qualitat i progrés de setmanes a segons a través de la seva plataforma 3D d’Intel·ligència Artificial.

A més, les start-ups estan explorant models de negoci basats en resultats, on els pagaments estan vinculats al rendiment i l’eficiència del projecte. Això canvia la dinàmica tradicional de pagaments en la indústria de la construcció i alinea els interessos de totes les parts involucrades en l’assoliment d’objectius específics i l’entrega exitosa del projecte.

Avenços en digitalització

La creació de models digitals en bessons digitals està revolucionant la forma en què es planifica i gestiona la construcció. Les start-ups estan liderant el desenvolupament d’entorns digitals que replica amb precisió les condicions físiques d’un projecte. Això permet una planificació més precisa, la identificació primerenca de possibles problemes

Desafiaments i oportunitats del present i del futur

Tot i les seves contribucions significatives, les startups en el sector de la construcció s’enfronten a desafiaments únics. La resistència al canvi, la conformació societària i l’adopció lenta de noves tecnologies són obstacles comuns. La cultura arrelada i les regulacions estrictes en la indústria de la construcció a vegades dificulten la implementació ràpida de solucions innovadores especialment en les licitacions públiques.

No obstant això, aquestes dificultats també presenten oportunitats per a les startups d’adaptar-se i oferir solucions que abordin les preocupacions específiques de la indústria. La col·laboració amb els diferents actors de la cadena de valor i la participació activa en processos de canvi són estratègies clau per superar aquests obstacles.

A mesura que les startups continuen influïnt en la indústria de la construcció, el futur es vislumbra emocionant i ple de possibilitats. La construcció està evolucionant cap a un enfocament més sostenible, eficient i tecnològicament avançat, gràcies a l’impuls innovador d’aquestes empreses emergents. La col·laboració entre startups, empreses consolidades, associacions, col·legis professionals i administracions serà essencial per construir un futur on la construcció no només sigui eficient des del punt de vista operatiu, sinó també sostenible i centrada en les necessitats canviant de la societat.