Tancar

Tornar a la secció Blog

La millor manera d’il·lustrar l’avanç de la construcció amb fusta i constatar les seves avantatges i possibilitats és mostrar casos reals, diferents tipologies d’edificis construïts amb aquest material a través de diferents sistemes. No estem parlant de casos exòtics o esporàdics, sinó d’una tendència creixent arreu del món, especialment on hi ha recurs abundant. No importa el sector… residencial unifamiliar (dominant fins ara), així com altres molts usos com el industrial, terciari o residencial en alçada. Sigui com sigui, parlem de projectes marcats per la sostenibilitat i un baix impacte ambiental, d’una tendència imparable de la construcció d’edificis ecològicament responsables en què la fusta tècnica representa un pas decisiu cap a la descarbonització de la construcció i la seva contribució efectiva a la sostenibilitat. Són casos de menor empremta de carboni, un millor ús de l’aigua i que vetllen per la generació de residus.

A continuació, exposem tres casos diferents de tipologies, usos i llocs, però tots ells d’èxit:

Biblioteca Gabriel García Márquez, Barcelona
En aquest equipament municipal, la primera biblioteca construïda en fusta i de forma industrialitzada, que pretén ser un icona de Barcelona, la fusta vista s’erigeix com a protagonista indiscutible d’aquest singular edifici on la decoració interior es converteix en un alicient per a aquesta construcció sostenible. L’estructura presenta tres nuclis principals verticals de fusta contraxapada, a través dels quals es dissenyen de manera eficient les diferents àrees de la biblioteca, que es distribueix en nuclis de circulació de forma triangular, que inclouen escales i ascensors ubicats en juxtaposició amb el pati interior; mentre que el quadrat de serveis que envolta banys i àrees d’emmagatzematge, està ubicat en el vèrtex oposat del pati, coincidint amb el límit del perímetre de l’edifici.

Per complir amb els preceptes de sostenibilitat, reduint així la seva empremta de carboni, a més de l’ús de la fusta vista en estructura i interiors, també era important optimitzar els sistemes de climatització, afavorint la captació de calor i ventilació de manera eficient. Per això, la incorporació de plaques fotovoltaiques integrades en el llanterny fomenta l’ús d’alternatives renovables. Un dels aspectes clau que s’ha cuidat especialment de l’edifici és, lògicament, el soroll. Amb un embigat mixt fusta-morter, en el qual, sobre la làmina de CLT s’ha incorporat una capa de morter de 6 cm de gruix. Amb això s’ha aconseguit una important reducció de la transmissió acústica via soroll aeri. Però també s’han incorporat unes bandes acústiques perimetrals de poliuretà en els encontres entre panells de fusta que uneixen els diferents espais, per evitar la transmissió acústica per soroll d’impacte i vibració. La biblioteca, com a espai públic per excel·lència, esdevé la llar de tots, per la qual cosa qualsevol usuari hi trobarà el seu racó especial.

 • Autors del projecte: Elena Orte – Guillermo Sevillano, SUMA Arquitectura
 • Lloc/emplaçament: Sant Martí de Provençals, Barcelona
 • Any de finalització de la construcció: 2022
 • Superfície: 4.170,29 m2 construïts
 • Pressupost total: 10.442.027,68 euros
 • Fotos: Jesús Granada

Edifici residencial Timber House, Nova York
Anem a Nova York, a Brooklyn, on s’alça l’edifici Timber House, que ha estat guardonat com el millor edifici residencial sostenible a la 11a edició dels premis anuals A+Awards que organitza la revista internacional Architizer.

El disseny de Timber House, el primer edifici d’habitatges construït amb fusta en massa de Nova York, es va basar principalment en dos aspectes:

 • El procés de construcció amb fusta en massa basat en un model digital d’alta tecnologia (per generar els components físics de fusta, que posteriorment es van lliurar per al seu muntatge) i
 • Principis de disseny sota l’estàndard Passive House.

Aquest edifici sostenible de sis plantes i catorze habitatges uneix estètica inspirada en la natura, eficiència energètica i comoditat residencial. L’envolvent energèticament eficient, segellat amb aïllament intensiu, tancament d’aire “intelligent” i finestres de triple vidre, envolta l’enginyosa estructura, que consta de columnes, bigues i plaques de fusta contraxapada, CLT. La ventilació amb recuperació d’energia, ERV, garanteix aire net i els elegants LED superiors de baix consum s’adhereixen a la fusta vista en una fusió de naturalitat i modernitat. Els carregadors de vehicles elèctrics acompanyen als espais d’aparcament requerits per la ciutat. Panells fotovoltaics a la coberta alimenten les zones comunes. Mentre tant, l’interior mostra les sorprenents possibilitats estètiques que inclouen materials baixos en carboni, tot il·luminat amb la llum natural a través de múltiples tragalus. Potser el més notable és que l’enginy del disseny garanteix que l’edifici depengui únicament de la xarxa elèctrica (generada per fonts renovables) per a calefacció, aigua calenta i cuina.

 • Autors del projecte: MESH Architectures/li>
 • Lloc/Emplaçament: Brooklyn, Nova York, Estats Units
 • Any de finalització de la construcció: 2022
 • Superfície: 9.290,3 m2 construïts
 • Pressupost total: 46 milions d’euros
 • Fotos: Matthew Williams, Frank Oudeman, Heather Burkman

Habitatge unifamiliar, Tagle (Cantàbria)
Aquest habitatge distribuït en una planta de 230 m2, la qual cosa fa que sigui molt funcional, està construït sota l’estàndard Passivhaus i Certificat pel Passivhaus-Institut com a habitatge ‘Classic’. En la fase de disseny s’han considerat tots els principis perquè compleixi amb l’estàndard Passivhaus.

La estructura de l’habitatge industrialitzada és de tramet lleuger de fusta conformada a fàbrica, amb doble tauler SuperPan, i estructura de tramet de 160 mm de gruix a l’habitatge i garatge, aïllada amb fibra de fusta allotjada a l’interior de l’estructura. Les façanes combinen tres materials que donen harmonia a l’habitatge, façana ventilada de fusta termotratada, façana ventilada de pissarra i SATE.

El tramet lleuger de fusta és un tipus d’estructura eficient. Una altra de les grans avantatges d’aquest tipus de construccions és la rapidesa de fabricació i muntatge a obra, la qual cosa suposa un estalvi en costos.

 • Autors del projecte: Estudi d’arquitectura Sierra + Perojo
 • Lloc/Emplaçament: Tagle, Cantàbria
 • Any de finalització de la construcció: 2022
 • Superfície: 227 m2 construïts
 • Fotos: Medgon

Encara que aquests exemples només siguin una representació del molt que s’està fent en fusta, i com a resposta a aquesta tendència, CONSTRUMAT albergarà, de nou, a la seva edició de 2024 un Àrea de construcció en fusta, un espai únic on es mostraran els nous sistemes constructius i la Casa de fusta.