Tancar

Premis Construmat 2024 - Obres nominades

El comitè expert dels PREMIS CONSTRUMAT 2024 ha nominat 17 obres arquitectòniques sostenibles d’àmbit internacional

 

EUROPA

Poliesportiu Turó de la Peira

Barcelona, 2014-2019
Anna Noguera + Javier Fernández
BIMSA, Institut Barcelona Esports (IBE), Ajuntament de Barcelona
Ferrovial Agroman, Construcciones Deco

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els següents trets de l'obra: «La regeneració urbana mitjançant una infraestructura verd, solucions d'arquitectura passiva i bioclimàtica, estructura prefabricada de fusta 100% certificada PEFC, cultiu hidropònic i reutilització de l'aigua de pluja, producció d'energia renovable fotovoltaica. »; argumentat en l'informe proporcionat per l'estudi d'arquitectura: «Arquitectura passiva. El volum compacto i semisoterrat en el terreny permet salvar el desnivell entre les dues carrers i minimitzar la superfície de façana evitant pèrdues tèrmiques. El control climàtic i la ventilació de la pista esportiva es realitza exclusivament mitjançant sistemes naturals. 24 lluernaris i finestres laterals monitoritzades per sensors asseguren una ventilació adequada creuada i il·luminació.»

85 habitatges socials a Cornellà

Cornellà de Llobregat, Barcelona, 2017-2020
Peris + Toral arquitectes
IMPSOL. Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial
Vías y Construcciones, S.A.

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els següents trets de la memòria proporcionada per l'estudi d'arquitectura: «L'edifici residencial parteix d'una matriu d'estances comunicades que elimina passadissos per garantir un òptim aprofitament de la planta i la utilització de fusta per permetre la industrialització dels elements, millora de la qualitat de la construcció i una important reducció de terminis i emissions de C02. A través de l'optimització dels materials, la industrialització de la construcció i la correcta selecció de materials, emprats en estat ‘biosfèric’ (fusta) i reciclats (acer, àrids), és possible reduir l'empremta ecològica de l'edifici en un 55% menys que un edifici equivalent convencional. L'edifici té qualificació energètica A i s'ha aconseguit reduir el consum d'energia primària a 20 KWh/m2any i les emissions de C02 durant el seu ús a 3kgCO2/m2any. »

19 habitatges socials de Palma de Mallorca

Palma de Mallorca, Illes Balears, 2021-2023
Carles Oliver, Antonio Martín, Xim Moyá, Alfonso Reina (IBAVI)
Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI)

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els trets principals següents: «La proposta és un referent d'habitatges socials ecològicament sostenibles construïts amb murs paral·lels de càrrega de pedra sorrenca de marès de 20 cm de gruix. El projecte encara el canvi climàtic, reduint la petjada de carboni, utilitzant els sistemes constructius tradicionals d'una forma contemporània, aconseguint confort i aïllament tèrmic amb fulles de posidònia oceànica. En definitiva, proposant un model exemplar d’habitatge social amb arquitectura passiva. Per regular l'elevada humitat de les Illes Balears, superior al 70% de mitjana, es deixen vistos els materials higroscòpics, el marès, un material d'inèrcia elevada, durable i reciclable, que compon l'estructura.»

Escola Reggio

El Encinar de los Reyes, Madrid, 2016-2022
Andrés Jaque / Office for Political Innovation
CIIP REGGIO. Centro de Investigación e Innovación Pedagógica Reggio

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic enumera els següents aspectes del text proporcionat per l'estudi d'arquitectura: «_Reducció del 50% de l'energia consumida per l'aïllament tèrmic: el 80% de l'envolupant de l'edifici està cobert amb suro projectat de 14,2 cm i 9.700 kg/m3 de densitat (duplicant les exigències reglamentàries de Madrid).
_ compacitat: la petjada de l'edifici s'ha minimitzat per optimitzar la necessitat general de fonaments i reduir radicalment el cost de la façana.
_ reducció material en un 48% en no afegir revestiments, falsos sostres, terres tècnics elevats, revestiments de parets, façanes ventilades i es redueix el gruix de les parets estructurals de formigó en 150mm.
_33% de reducció de l’energia necessària per a l’estructura de l’edifici.
_ecosistemes educatius: jardí interior amb hivernacle regat amb aigua regenerada i tancs de terra, petits jardins que allotgen i alimenten diferents faunes en un espai semitancat; acumulació de material orgànic a façana amb superfície de suro afavorint la florida de la vida vegetal i animal.»

Centre integral de transport de Metro Madrid

Madrid, 2016-2022
Nexo + Gutiérrez-delaFuente + Perea
Metro de Madrid
Ferrovial Agromán / COMSA / ECISA-MURIAS

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic enumera els tres distintius següents: «edifici de consum energètic gairebé zero nZEB, 56 pous geotèrmics + 512 panells solars fotovoltaics, cobertes enjardinades, jardí central construït a partir de l'estructura existent dels aparcaments, renaturalització del patrimoni del lloc. », i els aspectes següents de la memòria proporcionada per l'estudi d'arquitectura: «els factors clau per reduir el consum d'energia es divideixen entre estratègies passives i actives. Estratègies passives: reduir al màxim la demanda energètica treballant amb la forma de l’edifici; i estratègies actives: el sistema implementat i la producció de calor, refrigeració i electricitat es basa en calderes, equips de bomba de calor amb geotèrmia i refrigeradors aire-aigua. »

Centre agrícola Salez

Salez, Suïssa, 2011-2019
Andy Senn Architekten
Canton St. Gallen, represented by the building construction office of the canton of St. Gallen

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca «l'ús de materials naturals derivats de la fusta, l'estalvi energètic, la refrigeració low-tech, la ventilació creuada mitjançant l'efecte xemeneia, la tradició i la racionalitat climàtica, així com els aspectes següents recollits a la memòria aportada per l’estudi d’arquitectura: «la construcció i l’estructura de la façana segueixen les especificacions estructurals i climàtiques. Cada tipus de fusta s'utilitza segons les propietats: La fusta estructural és d'avet, les parts directament erosionades són de roure i les parts protegides de la façana són d'avet blanc. Els revestiments interiors de parets i sostres també són d'avet blanc. A més de la seva funció com a espai exterior transitable, el porxo al llarg de tota la façana també serveix com a protecció constructiva contra la intempèrie i proporciona ombra. »

Collegium Academicum residència d’estudiants

Heidelberg, Alemanya, 2016-2023
DGJ Architektur
Collegium Academicum GmbH, Heidelberg

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca «l'ús conscient dels recursos, l’ús de materials d’origen biològic, el concepte espacial basat en la flexibilitat i els espais compartits, els estudiants van participar en el disseny, la construcció i la gestió de l’edifici», i els aspectes següents de la memòria proporcionada per l'estudi d'arquitectura: «La construcció es pot desmuntar més fàcilment que un altre tipus de construcció. La fusta capta grans quantitats de CO2 i, com a material de construcció renovable, és la matèria primera del futur. El CA és un edifici amb plus d'energia que pot funcionar de forma climàticament neutra i positiva gràcies a la gran instal.lació fotovoltaica de 140 kWh a la coberta i a l'emmagatzematge de bateries. Com que és un edifici de fusta amb un alt potencial de reciclatge i estalvi de CO2, la seva construcció també és pràcticament neutra des del punt de vista climàtic.»

Rapunzel Centre de visitants

Legau, Alemanya, 2018-2022
Haas Cook Zemmrich Studio2050
Rapunzel Naturkost GmbH
Gebr.Filgis GmbH & Co. KG

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els punts següents del text aportat per l’estudio d'arquitectura: «Per a l'aïllament i el subsòl no es va utilitzar escuma de poliestirè, sinó grava de vidre escumat reciclat. Tots els materials, colors i revestiments són seleccionats amb cura, d'origen mineral i ecològics. Al centre de visitants s'aprofita la llum natural i es prescindeix en gran mesura de l'aire condicionat mecànic. S'utilitza allò que la natura ens proporciona com a microclima del lloc per construir un edifici robust i, per tant, durador que treballa amb la natura i no en contra. Totes les empreses artesanals que van participar en la construcció del centre Rapunzel es troben als voltants de Legau (des de la fusta local fins a la veïna fàbrica de grava).»

Museo de la ciutat alpina de Sonthofen

Sonthofen, Alemanya, 2019-2023
Andreas Ferstl Architekten
Municipality of Sonthofen

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els següents punt del text aportat per l'estudi d'arquitectura: « L'edifici mostra el criteri arquitectònic modern de rehabilitar en lloc de construir quelcom nou. (…) La sostenibilitat, la proximitat i l'artesania són els criteris de disseny més importants a l'interior. El sostre de les sales d’exposició, per exemple, està revestit de fusta; els avets necessaris per a això es van talar al propi bosc de la ciutat. El paisatge de façanes i teulades no només representa una contribució valuosa a la construcció moderna en un entorn històric, sinó també l'ús exemplar de matèries primeres renovables i locals.»

Escola Frida Kahlo

Bruges, França, 2019-2022
Compagnie architecture
City of Bruges

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els aspectes sostenibles següents de l'obra arquitectònica: «Estructura de fusta, entramats de fusta, aïllaments de llana de fusta i revestiments de fusta per reduir les emissions de CO2. Pous climàtics i xemeneies per a ventilació 100% natural. Disseny bioclimàtic general per a certificació E4C2: voladissos de teulada, persianes, il.luminació natural, etc. Horts educatius. Pati enjardinat per al confort de l´estiu»; i extractes del text proporcionat per l'estudi d'arquitectura: L'escola es basa en principis ecològics frugals. Es prioritza la selecció estratègica de materials, emfatitza l’eficiència tèrmica de l’envolupant de l’edifici i evita l’ús d’equips complexos. Construït íntegrament en fusta (incloent-hi estructura, forjat, aïllament tèrmic i acústic, revestiments, fusteria i producció de calefacció).»

Le Magasin Électrique Hub

LUMA-Arles, Parc des Ateliers, Arles, 2019-2023
Atelier LUMA + Assemble + BC architects & studies
LUMA Foundation

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca l'ús de terra compactada, restes orgàniques i altres fibres biològiques per rehabilitar un edifici existent. Orientació exemplar en materials disponibles locals i una execució de manera altament estètica. El projecte anteposa i proclama la reutilització davant de la demolició», i els aspectes següents de la memòria facilitada pels estudis d'arquitectura: «Reutilització de materials agrícoles, de pedreres i fluxos de residus. Reutilització de residus de materials de construcció existents. Les teules ceràmiques existents, trencades durant la reforma del sostre, es van convertir en un terratzo fet a mida mitjançant un meticulós tall i col·locació. Innovació material. Utilitzem bioplàstics, resines ecològiques, colorants a base d´algues i plantes colorants invasives. Desenvolupament de pràctiques de construcció tradicionalment sustentables.»

SUD AMÈRICA

Centre productiu comunitari Las Tejedoras

Chongón, Guayaquil, Ecuador, 2021-2023
Juan Carlos Bamba + Natura Futura
Fundación Young Living
Pablo Ponce Construcción

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els aspectes sostenibles següents del text aportat pels estudis d'arquitectura: «El projecte buscava ser un espai integrador per a un gran grup de cosidores, que fins aleshores no podien desenvolupar les seves activitats productives en un espai adequat i que poguessin expressar-ne el identitat i desitjos de manera sostenible. Es van utilitzar maons locals, que presenten un disseny en espiga que es reforcen per la pròpia forma de les parets entrellaçades. Pati amb vegetació endèmica que aconsegueix revelar noves possibilitats d'arquitectures ambientalment conscients. Per a l'estructura principal s'utilitza fusta de teca, tradicionalment utilitzada com a estructura dels palafits de la zona. Baix consum energètic. Pell control de la il·luminació i ventilació natural s'utilitzen portes de gelosia plegables de fusta. »

ÀSIA

Oratori de Sant Xavier

Umphang, Tailàndia, 2022
Paco García Moro
Xaverian Mission in Umphang
Wanmai Srisuk

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els aspectes sostenibles següents de l'obra arquitectònica: «Ús sostenible de la fusta: Construït amb un 40% amb fusta de teca reutilitzada procedent d'enderrocs d'habitatges vernacles. Recuperació dels oficis tradicionals: Erigida per un fuster birmà especialitzat en la construcció de cases vernacles, utilitzant tècniques constructives Karen en fusta. Control climàtic passiu: Els buits als pilars compostos permeten que els corrents d'aire flueixin des del riu fins a la muntanya. Implantació al paisatge: L'església es concep com una continuació natural de les estructures vernacles circumdants i està emmarcada per la vegetació existent. Reinterpretació crítica de motius arquitectònics tradicionals Karen utilitzant les mateixes eines i sistemes d´unió en un llenguatge contemporani. »

ÀFRICA

Escola infantil Mustardseed

Sentema, Wakiso, Uganda, 2019-2021
Localworks
Friends of Mustardseed
Localworks

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca els següents aspectes sostenibles de l'obra arquitectònica: «Materials locals i naturals: sacs de terra farcits amb terra compactada del lloc, fonaments construïts amb blocs de gres locals empaquetats, estructura de la coberta amb fusta d'eucaliptus dels arbres del lloc. La llosa estructural funciona com a acabat final del paviment, molta i fressada per exposar l'agregat de pedra natural. Les parets gruixudes externes de terra no arriben al sostre, permetent que el flux d'aire fresc ventili i refresqui els espais. Protegir l'escola dels danys causats per l'aigua amb pissarres de gres d'origen local que cobreixen les parts inferiors de les parets exteriors. Àrea d’aprenentatge a l’aire lliure sota l’ombra dels arbres. Protecció solar: les estretes obertures a l'estructura del sostre filtren la llum natural cap a les aules, mentre que la part inferior està acabada amb estores teixides fetes per artesans locals, la coberta també protegeix els espais d'aprenentatge a l'aire lliure. »

Institut d’Agricultura de Conservació a Ruanda (RICA)

Karama, Bugesera District, Rwanda, 2017-2023
MASS Design Group
Howard G. Buffett Foundation
Rwanda Institute for Conservation Agriculture, Government of Rwanda

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca que «l'Institut és un campus plantejat des de carboni negatiu amb materials d'origen biològic i local, que incorpora mà d'obra vinculada a la formació»; i extreu els punts següents del text proporcionat per l'estudi d'arquitectura: «RICA utilitza el 96% dels materials (en pes) de Rwanda, un parc solar d'1,5 MW produeix el 100% de l'electricitat de RICA. La base estructural utilitza pedra de quarsita extreta localment dins un radi de 8 quilòmetres, cosa que redueix els volums de formigó i el carboni incorporat en un 60% en comparació amb una solució típica de formigó armat. La innovadora enginyeria va implicar investigar i provar paviments al lloc per crear una barreja amb baix contingut de ciment per a blocs de terra comprimida (CEB), murs de terra compactada i barreges de guix de terra fabricats in situ. L'estructura de coberta utilitza fustes toves sostenibles d'origen regional, fet que dóna suport a una indústria incipient amb baixes emissions de carboni. Considerant totes les etapes del procés de construcció, es projecta que el carboni incorporat de RICA serà un 60% menor que si s'apliqués un enfocament habitual, cosa que resultaria en un estalvi total de més de 5000 tones de CO2 e.»

Ecopavelló Diamniado Terra- Typha

Cité des Savoirs, Diamniado, Senegal, 2015-2019
CraTerre + Elementerre +Worofila
PNEEB TYPHA / Ministry of the Environment of Senegal /PNUD/FEM
Elementerre

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca que l'Ecopavelló Diamniado «consisteix en un laboratori pràctic per provar diferents tècniques de construcció amb materials locals d'origen biològic i geogràfic. Investigar amb recursos locals, com ara terra, typha i bambú en diferents elements constructius per crear una arquitectura hiperregional i de baix impacte. Demostrar com aquests materials es poden combinar en diferents sistemes de construcció i veure la seva l'aplicació», i respecte al text proporcionat per l'estudi d'arquitectura: «també aprofita l'alta inèrcia tèrmica de la terra, en estat brut, i les propietats excel.lents d'aïllament tèrmic de la planta herbàcia typha. Les edificacions també van ser dissenyades sota els principis bioclimàtics fonamentals considerant les condicions del clima i l’entorn natural. »

Cafeteria-Quiosc

Cape Town, 2020-2023
Harlech-Jones Architects (Architect of Record) + Kevin Kimwelle (Design Architect)
Victoria & Alfred Waterfront Pty Ltd
Indalo World NGO and EMCON Contractors

Comitè expert. Arquitectura i Sostenibilitat: Aspectes destacables
El comitè científic destaca que la cafeteria-quiosc presenta una obra construïda amb «98% de materials de construcció reciclats, Residus Nets Zero Nivell 1 (per exemple, 100% de residus de construcció recuperats de l'abocador) i Carboni Incorporat Net Nivell 3 (seria el primer projecte certificat de carboni incorporat a Sud-àfrica)» A més, el comitè extreu del text proporcionat per l'arquitecte: « L'edifici aplica un disseny passiu per a tots els aspectes de refrigeració, calefacció i ventilació. L'orientació adequada de l'edifici permet captar la màxima llum i calefacció de l'edifici, mentre que les obertures, les portes corredisses i les pèrgoles en garanteixen el control climàtic.»

Participa i fes guanyar el premi públic al teu preferit!

Per participar només heu de seguir 3 passos: