Tancar

Tornar a la secció Notícies

Ana Valles

L’edició de l’any passat va ser la de la seva estrena com a presidenta de BBConstrumat, el saló internacional de Fira de Barcelona. Quin balanç fa de BBConstrumat 2017?

Tremendamente positivo. Se trata de una consolidación de una propuesta innovadora, muy atenta a las necesidades del sector. Las cifras han aumentado significativamente, especialmente las que más nos interesan, que son las relativas a los visitantes con un perfil cada vez más profesional y prescriptor. Además, el nivel de satisfacción de este perfil con la feria ha crecido sensiblemente. La mayoría de visitantes y expositores han valorado muy satisfactoriamente su participación, y recomiendan la participación en el próximo salón. Estamos todos contentos, así que esperamos que el 2019 sea el año del crecimiento.

En aquest sentit, 2017 va ser també la primera edició en què el saló de referència del sector de la construcció espanyola el va presidir una dona. Com veu el paper de la dona en un sector predominantment masculí?

És molt significatiu que hi hagi cada vegada més llocs directius de màxima responsabilitat ocupats per dones en empreses i organitzacions en el nostre sector. Hem d’aspirar a què hi hagi un repartiment representatiu de la nostra societat. Aquesta presidència de BBConstrumat és, per a mi, una mostra més del que aquest saló pot aportar, i ja està aportant, al futur -i al present- del nostre sector, i espero que ajudi a impulsar altres exemples de lideratge femení.

La seva gestió al capdavant de Sorigué s’ha caracteritzat per la seva aposta per la innovació. Ens pot explicar què ha suposat per a la seva empresa? És la innovació una de les claus per a la recuperació del sector?

Introduïm l’aposta per la innovació en el nostre primer pla estratègic, l’any 2015. Vam fer que tota l’empresa comencés a pensar d’una altra manera, i a preguntar-se què es podia fer millor, d’una altra manera, per aportar més valor i per optimitzar els recursos de què disposàvem. Ara estem en la següent fase: ens estem organitzant per crear valor afegit, tenim un departament d’innovació que actua en el core del negoci, estem digitalitzant tots els nostres processos, i preparant a tots els nostres treballadors per aprofitar tot el nostre capital de coneixement i experiència.

En aquest sentit, quin paper creu que jugarà la digitalització en el sector de la construcció en el futur?

La digitalització és una autèntica revolució per al sector. Som el sector menys digitalitzat; fins i tot l’agricultura està més avançada que nosaltres. Per poc que fem, els resultats seran immediats i molt rellevants. Què aporta la digitalització? Eficiència, connectivitat i coneixement. És a dir, estalvi de costos, millora de processos i agilitat, però també la connexió en temps real i fàcil entre tots els agents que intervenen en els processos. De la combinació d’aquests factors sorgeix l’accés al coneixement, a l’experiència i al know how, la generació de sinergies i la posada en marxa, de forma accelerada, de noves propostes.

Tot i que BBConstrumat no se celebra fins l’any que ve, el 2018 ha posat en marxa la plataforma de debat i coneixement Barcelona Building Construmat Sèries amb diverses activitats. Quin objectiu té aquesta nova iniciativa?

BBConstrumat ha estat tradicionalment un punt de trobada i d’intercanvi de tots els agents que actuen i tenen alguna cosa a dir en el nostre sector. Són aspectes molt valorats, part de l’essència d’aquest saló, fins al punt que hi ha una demanda creixent per mantenir els fòrums en els períodes entre fires. I, d’altra banda, hi ha una acceleració dels temes d’interès en el sector, com les innovacions, les reglamentacions, les noves demandes de les ciutats … Tot això fa idoni una proposta com les BBSeries 18, un conjunt de trobades i fòrums on reunir, compartir i informar els professionals del sector.

Per tant, ja estan treballant en la propera edició de l’any 2019. Ens pot avançar quines són les prioritats i els eixos sobre els quals es vertebrarà BBConstrumat?

El més important que hem après de les últimes edicions de BBConstrumat és que els agents del sector volen sentir-se escoltats. Ja hem tingut reunions amb molts representants per sentir les seves demandes, necessitats i inquietuds, i la nostra voluntat és perfilar una proposta que incorporarà els elements de major acceptació de les edicions anteriors, en sintonia amb el que el sector demanda.

Finalment, quin paper creu que exerceix BBConstrumat en la transformació de les empreses del sector?

Volem seguir sent un punt de trobada, d’intercanvi d’idees i d’orientació del sector. Són activitats imprescindibles per al desenvolupament del mateix. La nostra intenció és seguir creixent, per estendre aquesta aportació a un nombre cada vegada més gran de professionals, empreses i institucions.