Tancar

Tornar a la secció Blog

La tecnologia i la innovació son molt importants i rellevants en la missió de Sorigué. Com es relaciona i s’aplica aquest enfocament en un sector com el de la construcció que sembla emprar pràctiques i regles molt semblants des de fa segles?

Crec que des dels últims anys el sector de la construcció està fent una evolució molt important, que potser no es veu de forma òbvia. Aquesta evolució també l’estem vivint a Sorigué. El sector està abordant de forma decisiva la digitalització i la innovació, palanques indispensables per a una major productivitat i flexibilitat. Això ho venim observant en tots els actors que intervenen al món de la construcció.

Des de Sorigué estem apostant i incidint amb força, com a part del nostre actual Pla Estratègic, a digitalitzar els nostres processos, integrar noves tecnologies innovadores i, al mateix temps, sostenibles amb el nostre entorn. Al centre del nostre pla està el negoci responsable, les persones i el compromís amb el retorn, que ens caracteritza des dels nostres inicis. Aquesta és una aposta específica del nostre grup empresarial.

En general, com ha evolucionat la construcció en aquests últims anys?

La construcció, especialment de manera posterior a la crisi econòmica, s’ha transformat en un sector més resilient i més conscient de la seva responsabilitat. Això ens ha obligat a abordar els nostres projectes des d’una perspectiva més àmplia.

El sector ha iniciat un canvi cap a la implementació de solucions tecnològiques enfocades a la millora de processos, planificació de recursos i millora de l’eficiència en l’execució, tot això a través d’entorns BIM, sistemes Cloud, entorns CRM i anàlisi de dades.

Observem també un canvi en la forma de construir, existeix tant per part de les constructores com dels clients, una major consciència del cicle total del projecte i del seu impacte.

Les professions involucrades en una gran i complexa obra son vàries i diverses. Com dialoguen i es relacionen entre elles? Hi han aparegut noves figures professionals?

El sector de la gran obra, respecte als perfils professionals durant la seva execució, està patint una transformació cap a un sistema matricial i de prestació de serveis, segons les distintes fases de la pròpia execució del projecte. En aquest sentit, els professionals involucrats parteixen amb un enfocament més associat a un projecte específic.

Les professions tradicionals associades a les grans obres, com Enginyeria de Camins, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Industrial, s’interrelacionen amb noves figures provinents de les Llicenciatures en Ciències Ambientals, Químiques, Economia, jurídic o figures més tecnològiques com la dels BIM mànagers o Facility Managers, enfocats a l’explotació i / o manteniment futur de la infraestructura. Tot això proporcionant una realitat d’interrelació professional més teixida i complexa a causa de les innombrables variables que afecten aquests projectes de gran envergadura.

Les obres en què l’empresa està involucrada són gairebé sempre de gran envergadura, i de vegades enormes, fins i tot faraòniques. És molt interessant entendre com es poden aplicar criteris de sostenibilitat en aquests àmbits.

Com comentava anteriorment, l’aposta per la sostenibilitat forma part de l’actual Pla Estratègic de Sorigué i, per tant, està integrada en tota la nostra actuació, inclosa la construcció de grans infraestructures. El sector no és aliè a les noves demandes que neixen des de la societat i que repercuteix també en les demandes dels nostres clients. Apliquem noves tècniques que busquen la reutilització, el reciclatge, l’eficiència energètica, i la resiliència en els edificis i en les infraestructures d’obra civil.

D’altra banda, com a empresa, apostem per l’economia circular i invertim constantment en nous projectes d’innovació i sostenibilitat que milloren els nostres processos i serveis. Investiguem en nous materials i tècniques més respectuoses amb el medi ambient i implantem sistemes de gestió més eficients.

Des de Sorigué estem acostumats a construir sota el paraigua de certificats tipus LEED, BREAM, amb l’objectiu de qualificar i verificar aspectes de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica en les nostres construccions.

En paral·lel, el 2019, per exemple, hem ampliat la nostra flota de vehicles elèctrics i a gas, i hem construït nous centres de treball a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat sota els més alts paràmetres d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental, que se sumen a les nostres seus eficients de Madrid i Tarragona.

Entre els valors de Sorigué, destaca el de la “vocació de retorn a la societat”, ens pot explicar alguns exemples d’aquest enfocament? Les activitats de la Fundació Sorigué són part d’aquesta política? Com conviuen l’art i la tecnologia?

La vocació de retorn a la societat és part de l’ADN del grup empresarial Sorigué des dels seus orígens fa ja més de sis dècades. En aquest sentit, la Fundació Sorigué impulsa aquesta vocació, a través d’activitats en l’àmbit social, educatiu i cultural. A més, la fundació compta amb una col·lecció d’art contemporani considerada una de les més rellevants d’Espanya i organitza exposicions temporals amb una clara vocació divulgativa i didàctica.

Aquest compromís es materialitza també en PLANTA, un projecte innovador en el qual s’uneixen el món de l’empresa i el de la fundació, i que aglutina l’aposta per la innovació i el coneixement empresarial de Sorigué amb una visió molt creativa a través de l’art.

Així mateix, com reflecteix el nostre Pla Estratègic 2020, el creixement responsable està en la base del nostre negoci, i, per tant, el compromís amb el nostre entorn es materialitza també en cadascuna de les nostres activitats.