Tancar

Tornar a la secció Blog

Lluís Comerón

Les tres paraules amb les que podríem resumir aquesta edició de BB Construmat serien recuperació, innovació i il·lusió. Després de vuit anys en què el sector ha patit els efectes de la conjuntura econòmica, l’augment en dimensions i expositors han estat conseqüència i alhora causa d’un mercat expectant i il·lusionat per les novetats i l’actual perspectiva econòmica, unit a la bona feina de l’equip impulsor.

Amb aquesta edició, BB Construmat està situant, com a finestra de futur, al client final al centre de totes les actuacions. Els materials i sistemes es presenten progressivament com a instruments per oferir satisfacció, comoditat, benestar a les persones. Les línies d’actuació derivades d’aquesta reformulació de la cadena de valor, no només reforcen les demandes i necessitats del client, sinó que potencien les capacitats dels professionals del nostre sector, fomenten la innovació, col·laboració i imaginació i, en última instància, impulsen la qualitat.
No obstant això, no crec que aquesta sigui l’única tendència d’evolució del saló. Si la innovació és una condició i l’arquitectura és el camí, la renovació urbana és l’objectiu col·lectiu.

L’eficiència energètica, l’accés a l’habitatge, l’economia circular o la transició energètica passen inevitablement per la renovació urbana. En aquest sentit, BB Construmat, en qualitat de fira líder en el món de la construcció, s’ha d’alinear amb aquest model estratègic, prioritzant la renovació urbana com la gran missió del sector per als propers anys.

La renovació urbana no consisteix només en mantenir adequadament els nostres edificis, la major part no compleix amb els requeriments normatius actuals, sinó que es fonamenta en la necessitat de donar resposta a les noves necessitats de la societat a través de l’aplicació de les noves tecnologies.

Estic convençut que BB Construmat està en posició de competir globalment si és capaç d’aprofitar els seus millors atributs locals. Barcelona és coneguda arreu del món; precisament per la suma de la seva capacitat de transformació urbana i la seva arquitectura, la qual és l’instrument que ho fa possible. Com a objectiu, BB Construmat pot potenciar la imatge de Barcelona i ser l’avantguarda en la promoció de la transformació urbana i residencial a nivell nacional, estatal i internacional.

Lluís Comerón. Degà del COAC. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya