Tancar

Imad Hanna, DES

AUD: Universitat Americana a Dubai i membre professional de CIAAD | CIAAD
Imad Hanna, DES

Biografia

Imad Hanna és un dissenyador polifacètic. Es va graduar com a dissenyador d'interiors a la Universitat de l'Esperit Sant USEK (Kaslik, Líban). Va realitzar un màster en Arquitectura d'Interiors (D.E.S.) a la USEK. El seu interès per barrejar conceptes arquitectònics amb les darreres tecnologies el va convertir en un expert en la Fabricació Digital de Dissenys. Té la certificació 3D studio Max d'Autodesk i la certificació Adobe Expert.

Sessions

10:00h
Masterclass | Sustainable Building Congress

Artificial Intelligence for Responsive Architecture & Design

Imad Hanna, DES
Imad Hanna, DES CIAAD AUD: Universitat Americana a Dubai i membre professional de CIAAD Speaker

23-05-2024 10:00 23-05-2024 13:00 Europe/Madrid Artificial Intelligence for Responsive Architecture & Design

As the digital age unfolds, the architectural and design landscapes are undergoing transformative shifts, primarily driven by the integration of Artificial Intelligence (AI). This presentation will explore the intersections of design and technology, emphasizing AI's evolving role in shaping responsive, adaptive, and sustainable spaces. We'll delve into how AI's algorithms, particularly generative AI, are revolutionizing traditional architectural paradigms by offering tailored solutions for diverse environmental contexts. By showcasing real-world applications and drawing parallels with historical design movements, we aim to highlight AI's potential not just as a tool, but as a collaborative force that merges human creativity with algorithmic intelligence. The future promises spaces that are not merely built but are dynamically crafted, 

 
CC1.4
Dj 23 10:00h - 13:00h CC1.4
Tancar