Zona
Centres tecnològics
i universitats

El Future Arena 2017 va reunir en aquest espai els projectes de recerca més capdavanters del sector, organitzats en les fases del cicle de vida d'una construcció.
Un espai on veure, tocar, reflexionar i experimentar la innovació.

Veure les imatges de 2017

Projecció

Anem més enllà del pla amb les últimes novetats en tecnologia digital

Realitat virtual

Es va poder visitar una obra o un futur projecte per mitjà d'unes ulleres de realitat virtual.
Descobrir tècniques extremadament intuïtives d'explorar entorns virtuals de manera completament immersiva. Visualitzar els projectes en el context del seu emplaçament, mitjançant la reconstrucció automàtica d'entorns urbans i rurals extremadament detallats a partir de dades cartogràfiques. Explorar com una construcció afecta la insolació de les construccions de l'entorn, mitjançant el càlcul en temps real de mapes d'exposició solar. Aquests mapes són clau en l'anàlisi energètica d'edificis i en la simulació de l'envelliment extern dels materials. Analitzar la interacció de les persones amb les construccions i visualitzar el comportament individual i col·lectiu tant en situacions quotidianes com en emergències que requereixin l'evacuació d'edificis.

BimporTABLE

BimporTABLE

Taula interactiva de treball col·laboratiu per portar l'oficina digital a peu d'obra i, d'aquesta manera, millorar la informació, els processos i la formació de tots els professionals de la construcció.

Materials

Del disseny a la indústria: solucions materials per a l'arquitectura

Materfad, centre de materials de Barcelona, i ELISAVA va presentar la seva primera mostra conjunta dins de l'espai Future Arena de Construmat 2017, del 23 al 26 de maig, a la Fira de Barcelona.

Aquesta mostra té un objectiu doble: d'una banda, oferir noves perspectives i aplicacions per als materials que impulsaran la innovació en el sector de la construcció, i, de l'altra, oferir una visió creativa del futur dels materials. L'exposició Materials Visions ha estat concebuda com un recorregut des de la innovació en la indústria, mitjançant una representació de materials comercialment disponibles, fins a la recerca i l'experimentació, representades per projectes d'universitats i centres de recerca, per oferir, d'aquesta manera, una completa anàlisi de mercat i de prospecció de futur.

Els materials exposats han estat seleccionats per Materfad-ELISAVA amb la finalitat de presentar una evolució temàtica que parteix dels materials biològics low-tech, passa per la transició bio-high tech i arriba als materials més avançats tecnològicament.

Així mateix, es va presentar informació sobre els escenaris de futur en què s'aplicaran aquests materials:

Healthy Spaces: materials que fomenten la millora ambiental i la generació d'hàbitats més saludables.
Light Constructions: materials que permeten la creació d'estructures lleugeres mitjançant l'optimització de la quantitat de material utilitzat.
Emotional and Intuitive: materials i hàbitats que ofereixen una experiència sensorial destacable pel color, la textura o la composició.
Mutant Spaces: materials que es transformen segons un estímul extern i creen espais actius i funcionals.

L'aliança estratègica Materfad-ELISAVA permet que la recerca i el talent creatiu amb visió de futur sumin forces amb la visió comercial i d'observatori tecnològic amb un enfocament internacional. D'aquesta manera, es facilita la detecció d'oportunitats de desenvolupament i innovació per a institucions, per a empreses i per a la societat en general.

Execució d'obra

Com construïm un pavelló en només 4 dies

CoGiRo, desenvolupat per TECNALIA i utilitzat per a la impressió 3D d'un mur gran.

On Site Robotics és un projecte col·laboratiu de l'IAAC amb TECNALIA que demostra el potencial de la tecnologia de la fabricació additiva i de la robòtica en la producció d'edificis sostenibles de baix cost que es poden construir in situ amb materials 100% naturals.

Mitjançant la combinació d'avenços tecnològics de robòtica (robot de cables i drons), de materials naturals i de programari CAD-CAM, l'objectiu del projecte és portar l'automatització al camp de la construcció i permetre alhora la producció d'edificis d'alt rendiment i el seu monitoratge en temps real durant la construcció.

S'introdueix el sistema d'impressió 3D presentat a On Site Robotics per a la impressió 3D de grans peces constructives i, fins i tot, de petits edificis de materials 100% naturals. D'una banda, el sistema inclou el robot de cables CoGiRo amb un control CNC integrat que és capaç d'automatitzar amb precisió el moviment de l'extrusor 3D. Gràcies a l'ús de cables accionats per cabrestants servocontrolats fàcils de muntar, mantenir i reconfigurar, la impressió pot tenir lloc a espais de treball molt amplis, fins i tot al lloc de la construcció mateix.

D'altra banda, el sistema integra un extrusor i un material d'extrusió natural, biodegradable, reciclable i local (argila) basat en el projecte Pylos.

A més, un script customitzat integrat en el programari CAD permet connectar les formes complexes de disseny 3D en trajectòries robòtiques fàcilment.

Addicionalment, en l'escenari d'On Site Robotics s'integra l'ús de drons programats per volar autònomament. El seu objectiu és participar en l'obra monitorant-ne el desenvolupament per mitjà de càmeres multiespectrals, que gràcies a processos computacionals ofereixen informacions tèrmiques de l'estat d'assecat de l'estructura. Aquesta informació és necessària per controlar el procés.

Edifici acabat

El futur de la construcció passa per la IoT

Com garanteix un edifici una demanda energètica baixíssima i un augment del confort i la salut dels seus habitants?

L'edifici de consum gairebé nul canvia el concepte del disseny i la construcció de l'edifici. En aquesta zona es va mostrar com és una envolupant i amb quin tipus de materials es pot construir, quines instal·lacions incorpora i com és la nova concepció de les finestres i els tancaments. Per què l'autoconsum és ara viable i com es comporta físicament tota la instal·lació.

A més, en aquest espai es va poder viure l'experiència sorprenent de la integració de la IoT en la personalització de llars i edificis, adaptant-los a les necessitats dels usuaris. Es va monitoritzar, en temps real, solucions d'IoT connectades i la seva interactivitat amb diferents dispositius que podran generar, fins i tot, capacitat d'aprenentatge per anticipar-se a les necessitats de l'edifici i dels seus propietaris.

El visitant va poder gaudir d'una experiència per tocar i pensar amb els dits. La ciutat zero.

Rehabilitació

Preservem el passat per consolidar el futur

Un espai on el visitant es va poder informar sobre cinc corrents de recerca CIMS que tracten de manera diferent els fluxos de treball digitals en tasques de restauració i rehabilitació arquitectòniques.

Es van presentar treballs sobre adquisició digital, modelatge d'informació de construcció, simulacions sobre el rendiment d'edificis i fabricació i narrativa digitals.

Varen tenir lloc també demostracions de la nova Leica BLK per detectar patologies en façanes i del braç robòtic KUKA per rehabilitar-les.

Economia circular

Reduir, reutilitzar i reciclar; els tres grans desafiaments per a la construcció

El nostre projecte ofereix solucions innovadores, sostenibles i canviants d'alt impacte ambiental, social i econòmic des del reciclatge per millorar les condicions de vida de comunitats vulnerables, generant productes i alternatives centrades en el desenvolupament sostenible. Tanquem el cicle de vida del plàstic, recuperant i transformant-lo en sistemes constructius (habitatge, aules, refugis, etc.) que finalment impactin positivament famílies que viuen en pobresa.

Bim

El futur de la construcció passa pel domini del BIM

Si el BIM és realment la metodologia de treball del futur en el sector de la construcció, quins passos he de fer per adaptar-m'hi?

Un espai per trobar respostes a aquesta pregunta i moltes més a l'entorn virtual interactiu del Future Arena. Aquí es va poder veure quins passos s'han de fer per implantar el BIM en el nostre entorn de treball en funció de quin agent siguem: projectista, propietari, constructor...

També s'hi va poder trobar informació sobre quins tipus de formació BIM existeixen, com es pots implantar aquesta metodologia de treball a la nostra empresa, quin tipus de regulació hi ha actualment, quins grups de programari podem trobar en el mercat en funció del que vulguem aconseguir, quins són els nous fluxos de treball amb què funciona aquesta metodologia i quines són les tendències de futur del BIM.