Programa Congrés d'Habitatge Social 2017

La Jornada "Habitatges que fan ciutat" vol posar al centre del debat els grans reptes que afronta la política d'habitatge a Barcelona. Quines són les línies en les quals s'està treballant i recollir experiències, properes i internacionals, que permetin conèixer noves maneres d'actuar que inspirin tant l'acció pública, com privada i social.

El programa s'estructura entorn de l'habitatge assequible i els diferents aspectes que han de permetre mantenir el parc existent i generar‐ne de nou, vetllant per mantenir els residents i evitar la seva expulsió.

Hem comptat amb l' Ajuntament de Barcelona com a curator del Congrés 2017.

// agenda 2017

 • 10 : 00

  Presentació

  •  

   Josep Maria MONTANER. Regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.

 • 10 : 00 a 11 : 30

  Bloc I: Rehabilitació per a la transformació social

  •  

   La sessió se centra en propostes en el camp de la rehabilitació que permetin no únicament la millora de l'immoble o l'edifici sinó una intervenció social transformadora que impliqui l'entorn i les persones.

  •  

   - Presentació: Quins han de ser els reptes d'una política municipal de rehabilitació que millori els habitatges, apoderi els residents, activi el teixit veïnal i incentivi l'activitat econòmica del propi barri.
   Jordi AMELA. Director tècnic de rehabilitació d'habitatges, Barcelona Gestió Urbanística S.A.

  •  

   - La rehabilitació a través de tallers ocupacionals: el programa de rehabilitació d'habitatges amb finalitat social, Vilafranca del Penedès.
   Jordi CUYÀS. Coordinador de Projectes Estratègics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

  •  

   - La rehabilitació d'habitatges a partir d'eines urbanístiques: el carrer pirineus, Santa Coloma de Gramenet.
   Núria PARLÓN i GIL. Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

  •  

   - L'activació d'habitatge buit a través de la rehabilitació: l'actuació d'Empty Homes.
   Helen WILLIAMS. Directora d'Empty Homes national campaigning charity, Londres.

  •  

   Fila zero
   - Xavier CASANOVAS, President de RehabiMed.
   - Carla HABIF, Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA).
   - Ibon BILBAO, Arquitectes de Capçalera.

 • 11 : 45 a 13 : 15

  Bloc II: Mecanismes per fer front a la gentrificació

  •  

   La sessió se centra en propostes d'intervenció que han permès frenar l'expulsió de població en relació a la millora de barris i la intensificació del turisme, i controlar els processos gentrificadors que s'estan produint a les nostres ciutats.

  •  

   - Presentació: Quins són els els reptes que enfrontem per evitar que la nostra ciutat vegi com es transforma l'ús residencial en altres usos i que la població se substitueix per nous col·lectius, foranis o de la mateixa ciutat amb major poder adquisitiu.
   David BRAVO. Arquitecte assessor de l'Ajuntament de Barcelona.

  •  

   - Experiències internacionals de regulació dels allotjaments turístics.
   Antonio Paolo RUSSO. Director del grup de recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili.

  •  

   - Les polítiques antigentrificació a Berlín
   Dr. Andrej HOLM, sociòleg urbà, activista en habitatge, exsecretari d'Estat d'Habitatge a Berlín.

  •  

   - Processos de substitució i renovació de la població a Barcelona.
   Antonio LÓPEZ GAY, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics.

 • 13 : 15

  Dinar

 • 15 : 00 a 16 : 30

  Bloc III: Reptes i dificultat de generar habitatge de lloguer assequible

  •  

   La sessió se centra en propostes d'intervenció que permetin generar un parc d'habitatge de lloguer que permeti el manteniment de la població resident als diferents barris de la ciutat, ja sigui a través de la creació d'un parc de lloguer assequible o a través de la regulació dels preus de lloguer privat.

  •  

   - Presentació: Quins són els reptes per poder disposar d'un parc de lloguer assequible, quines són les principals dificultats que una ciutat com Barcelona ha d'afrontar. Perquè necessitem regular els preus de lloguer a la ciutat.
   Javier BURÓN. Gerent d'habitatge, Ajuntament de Barcelona.

  •  

   - L'Experiència de les associacions d'habitatge assequible.
   Jeroen VAN DER VEER. Federació de Housing Associations d'Amsterdam.

  •  

   - La generació d'un parc de lloguer assequible a partir de la captació d'habitatge buit: el Programa BIZIGUNE.
   Patricia VAL HEVIA, Directora General de la Sociedad Pública de alquiler Alokabide del Departament de Vivenda del Govern Basc.

  •  

   - Els sindicats de llogaters i llogateres: un mecanisme per defensar drets.
   Barbara STEENBERGEN. International Union of Tenants.

 • 16 : 45 a 18 : 15

  Bloc IV: Promoció col·lectiva i nous models d'habitatge.

  •  

   La sessió se centra en propostes que permetin generar habitatge a través de processos col∙lectius. En el marc del nou impuls de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i el cohabitatge que s'està donant a la ciutat de Barcelona, però també a d'altres ciutats, es planteja la necessitat de conèixer millor aquest model i les seves implicacions.

  •  

   - Presentació: Quins són els reptes per generar un nou model d'accés a l'habitatge a la ciutat. En el context espanyol i català de manca d'experiència en la generació d'aquest tipus de processos quins elements seran essencials.
   Vanesa VALIÑO. Cap de gabinet de la regidoria d'habitatge, Ajuntament de Barcelona.

  •  

   - Estratègies col·lectives de posada en ús d'habitatge buit a través de projectes col·lectius en l'àmbit europeu.
   Eva MORALES. Arquitecta. Especialitzada en projectes de regeneració urbana, processos col·lectius d'habitatge, disseny participatiu i estratègies d'activació de buits urbans.

  •  

   - L'acompanyament tècnic pluridisciplinar als processos de generació d'habitatge col·lectiu.
   Ponent per confirmar.

  •  

   - Cohousing senior, un nou model d'habitatge amb serveis.
   Paloma RODRÍGUEZ i Victoria LERROUX, Trabensol-Centro Social de Convivencia para Mayores.

 • 18 : 15

  Clausura

  •  

   Anupama KUNDOO. Arquitecta.

speakers

 • Núria Paron i Gill
  NÚRIA PARLON I GIL. Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

  "La rehabilitació d'habitatges a partir d'eines urbanístiques: el carrer pirineus".

 • Barbara Steenbergen
  BARBARA STEENBERGEN. International Union of Tenants.

  "Els sindicats de llogaters i llogateres: un mecanisme per defensar drets".

 • Jeroen Van der Veer
  JEROEN VAN DER VEER. Federació de Housing Associations d'Amsterdam.

  "L'experiència de les associacions d'habitatge assequible".

Talks Arena

Els nous reptes socials són els nous reptes del sector

Un debat per entendre el futur com una oportunitat de creixement

Congrés d'Innovació 2017

La innovació, la creativitat i el desenvolupament tecnològic són els eixos de l'actual renovació del sector. A partir de conferències i taules rodones entorn a l'observació, la invenció, l'associació i l'escalat, el congrés analitzarà el futur de la construcció a mitjà i llarg termini.

Hem comptat amb Andrés Jaque Architects com a comissari del programa del Congrés d'Innovació.

Detall congrés

Congrés d'Economia Circular 2017

Com podem passar d'un model econòmic lineal basat en la producció, el consum i l'eliminació a un model circular basat en la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

Hem comptat amb la Fundación Economía Circular com a comissària del Congrés d'Economia Circular 2017.

Detall congrés

CURATOR

Hem comptat amb l' Ajuntament de Barcelona com a curator del Congrés 2017.